Historia

Vi är ett familjeföretag som bedriver lantbruk med mjölkproduktion och entreprenad inom yttre fastighetsskötsel, markanläggning och vägskötselentreprenad. Baltazar har starka band genom flera generationer till våra verksamhetsgrenar och vi drivs av utmaningar i en föränderlig bransch som ständigt utvecklas. Vi ser med förväntan fram emot nya möjligheter som framtiden bär med sig.

Baltazar Agro grundades av Magnus och Tilda Sundström 2012 med verksamhet inom växtodling och fastighetsentreprenad.

Stor utväxling när Baltazar förvärvar och tar över lantbruksdriften på Öjeby gård. Omsättning ca 6 Mkr och 4 anställda.

Entreprenadverksamheten har succesivt utvecklats men tar nu ytterligare steg när flera större uppdragskontrakt tecknas. Ombyggnation på Öjeby där ekonomibyggnader anpassas till modernare drift och nytt djurstall uppförs. Omsättning ca 33 Mkr och 20 anställda. 

Vi etablerar verksamhet norröver på Näsgården strax utanför Örnsköldsvik. I övertagandet grundas dotterbolaget Baltazar Agro North AB som driver gårdens verksamhet. Ombyggnationer och renoveringar av mjölkutrustning påbörjas omgående.

Konverterar spannmålstorken på Öjeby med pelletsbrännare för att minska förbrukning av diesel. Startar förprojektering av biogasanläggning till Öjeby för att bli självförsörjande på förnybar el.    

Kontakt

info@baltazaragro.se

VD
Växtodling
Magnus Sundström
magnus@baltazaragro.se
0703 97 71 44

Mjölkproduktion
Tilda Sundström
tilda@baltazaragro.se
013 80 295

Entreprenad
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
013 80 294

Ekonomi
Ulla Sundström
ulla@baltazaragro.se

adress

Öjeby gård
Postadress
Baltazar Agro AB
Öjeby 1
585 62 Linghem

Leveransadress Öjeby,
Östergötland
Öjeby 1
58562 Linghem