VÅRA GÅRDAR

Baltazar driver Öjeby gård i Linköping, Östergötland men sedan 2018 även Näsgården i Skorped, Ångermanland.

Öjeby gård

Vi driver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion på Öjeby gård strax utanför Linköping. Vi brukar cirka 900 ha med vall och spannmål och på gården bor ca 400 kor samt 300 ungdjur.

Gården har haft mjölkproduktion under många generationer och mjölkanläggningen har moderniserats under flera perioder. Senast var 2008 när verksamheten utökades kraftigt och nytt kostall och mjölkstall installerades. Här mjölkas det nu två gånger per dag i mjölkgrop, med en så kallad dubbel tolva i fiskben. I samband byggdes även fler plansilofack och en foderlada med mixerkök och kapacitet för den nya besättningen.

Baltazar har efter tillträde 2014 fortsatt utveckla Öjeby för att verksamheten ska bli mer effektiv, minska arbetsbelastning, få ännu bättre djurhälsa och främja den växtodling som nu bedrivs i större skala än tidigare. Stora strukturella förändringar skedde omgående då gården 2014 hade haft betungande ekonomiska och organisatoriska problem. Flera åtgärder var akuta att påbörja omgående för att få en bättre drift. Därför uppfördes bland annat (2015) ny gödsellagun för att kunna lagra gödsel till dess att den bäst gör nytta på åkern. Samma år gjordes en ombyggnation på ladugården för sinkorna där de nu går i lösdrift. 2016 byggdes en helt ny ungdjursladugård på ca 1 000m², vilket gjorde att vi själva kunde hantera hela djurkedjan från kalv till blivande mjölkko. Under 2017-2018 anlades även en ny torkanläggning för spannmål på Öjeby. Under 2021 planerar vi för att uppföra en biogasanläggning för att bli självförsörjande på el och få en bättre ekologisk gödsel. Vi kommer på så vis minska vårt metanutsläpp och arbeta ännu mer utifrån ett kretslopptänk.

Gården levererar all mjölk till Skånemejerier som hämtar varannan dag.

Näsgården

Vi är även sedan 2018 norrlandsbönder där vi på Näsgården driver en riktigt vackert belägen pärla vid Djupsjön i Ångermanland, 3,5mil från Örnsköldsvik. Här har vi cirka 300 årskor, samt rekrytering. Utöver betesmarker brukas 580 ha vall. Gården är en av Norrland störta mjölkgårdar

På gården byggdes 2009 ett isolerat lösdriftsstall med sex stycken mjölkningsrobotar. Gården har dessvärre haft en turbulent historik och vid vårt tillträde i juli månad 2018 har stora förändringar och omorganisering skett. Precis innan vårt tillträde installerades 3 nya DeLaval mjölkningsrobotar och vi fortsatte i samma spår och bytte ut resterande robotar mot två ytterligare DeLaval robotar. Vi anpassade produktionen utefter stallets förmåga och valde att minska något på djurantalet. Efter en lång installationstid med mycket följdproblematik och flertalet åtgärder och förändringar började stallet rulla på ordentligt under 2020. Vi har också fått renoverat befintligt ungdjurstall under 2019, samt även den äldre ladugården som hyser sinkorna. Under 2021 kommer vi installera ny foderanläggning.

Mjölken levereras till Norrmejerier och där vi är en av de större leverantörerna.

Öjeby gård

Vi driver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion på Öjeby gård i Linköping. Vi brukar ca 860 ha med vall och spannmål och på gården bor ca 400 kor och ca 300 ungdjur… plus ett par hundar.

Gården har haft mjölkproduktion under många generationer och mjölkanläggningen har moderniserats under flera perioder. Senast var 2008 när verksamheten utökades kraftigt och nytt kostall och mjölkstall installerades. Här mjölkas det nu två gånger per dag i mjölkgrop, dubbel tolva fiskben. I samband byggdes även fler plansilofack och en foderlada med mixerkök och kapacitet för den nya besättningen.

Baltazar har efter tillträde 2014  fortsatt utveckla Öjeby för att verksamheten ska bli effektivare och minskad arbetsbelastning. Under 2015 byggdes en ny lagun för att kunna lagra gödsel till dess att den bäst gör nytta på åkern. Samma år gjordes en ombyggnation på ladugården för sinkorna där de nu går i lösdrift.  2016 byggdes en helt ny ungdjursladugård på ca 1 000m² och under 2017-2018 pågår byggnation av torkanläggning för spannmål.

Gården levererar all mjölk till Skånemejerier som hämtas varannan dag. På Öjeby arbetar ca 10 personer.

Näsgården

Vi är även norrlandsbönder där vi på Näsgården driver en riktig pärla. Gården är en av Norrlands största mjölkgårdar och är vackert belägen vid Djupsjön i Ångermanland, 3,5mil från Ö-vik. Med dessa vyer går ca 320 kor och 250 ungdjur ut på grönbete. Utöver en del som används som betesmark brukas ca 580 ha vall.

På gården byggdes 2009 ett isolerat lösdriftsstall med mjölkningsrobotar. Under 2018-2019 pågår ett arbete med att installera fler robotar och underhållsarbete på övriga delar i verksamheten. Uppvärmd gårdsverkstad finns där verksamhetens inventarier kan underhållas och servas.

Gården har moderna lokaler och för personal finns möjlighet att hyra boende på gården och i närområdet.

Mjölken levereras till Norrmejerier och vi är för närvarande deras största leverantör.

Kontakt

info@baltazaragro.se

VD
Växtodling
Magnus Sundström
magnus@baltazaragro.se
0703 97 71 44

Mjölkproduktion
Tilda Sundström
tilda@baltazaragro.se
0703 35 95 98

Entreprenad
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
0702 91 79 94

Ekonomi
Ulla Sundström
ulla@baltazaragro.se

adress

Öjeby gård
Postadress
Baltazar Agro AB
Öjeby 1
585 62 Linghem

Leveransadress Öjeby,
Östergötland
Öjeby 1
58562 Linghem

Näsgården
Postadress
Baltazar Agro North AB
Öjeby 1
585 62 Linghem

Leveransadress Näsgården,
Ångemanland
Djupsjö 180
895 97 Skorped