VÅR GÅRD

Baltazar driver Öjeby gård i Linköping, Östergötland

Öjeby gård

Vi driver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion på Öjeby gård strax utanför Linköping. Vi brukar cirka 900 ha med vall och spannmål och på gården bor ca 400 kor samt 300 ungdjur.

Gården har haft mjölkproduktion under många generationer och mjölkanläggningen har moderniserats under flera perioder. Senast var 2008 när verksamheten utökades kraftigt och nytt kostall och mjölkstall installerades. Här mjölkas det nu två gånger per dag i mjölkgrop, med en så kallad dubbel tolva i fiskben. I samband byggdes även fler plansilofack och en foderlada med mixerkök och kapacitet för den nya besättningen.

Baltazar har efter tillträde 2014 fortsatt utveckla Öjeby för att verksamheten ska bli mer effektiv, minska arbetsbelastning, få ännu bättre djurhälsa och främja den växtodling som nu bedrivs i större skala än tidigare. Stora strukturella förändringar skedde omgående då gården 2014 hade haft betungande ekonomiska och organisatoriska problem. Flera åtgärder var akuta att påbörja omgående för att få en bättre drift. Därför uppfördes bland annat (2015) ny gödsellagun för att kunna lagra gödsel till dess att den bäst gör nytta på åkern. Samma år gjordes en ombyggnation på ladugården för sinkorna där de nu går i lösdrift. 2016 byggdes en helt ny ungdjursladugård på ca 1 000m², vilket gjorde att vi själva kunde hantera hela djurkedjan från kalv till blivande mjölkko. Under 2017-2018 anlades även en ny torkanläggning för spannmål på Öjeby. Under 2021 planerar vi för att uppföra en biogasanläggning för att bli självförsörjande på el och få en bättre ekologisk gödsel. Vi kommer på så vis minska vårt metanutsläpp och arbeta ännu mer utifrån ett kretslopptänk.

Gården levererar all mjölk till Skånemejerier som hämtar varannan dag.

Öjeby gård

Vi driver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion på Öjeby gård i Linköping. Vi brukar ca 860 ha med vall och spannmål och på gården bor ca 400 kor och ca 300 ungdjur… plus ett par hundar.

Gården har haft mjölkproduktion under många generationer och mjölkanläggningen har moderniserats under flera perioder. Senast var 2008 när verksamheten utökades kraftigt och nytt kostall och mjölkstall installerades. Här mjölkas det nu två gånger per dag i mjölkgrop, dubbel tolva fiskben. I samband byggdes även fler plansilofack och en foderlada med mixerkök och kapacitet för den nya besättningen.

Baltazar har efter tillträde 2014  fortsatt utveckla Öjeby för att verksamheten ska bli effektivare och minskad arbetsbelastning. Under 2015 byggdes en ny lagun för att kunna lagra gödsel till dess att den bäst gör nytta på åkern. Samma år gjordes en ombyggnation på ladugården för sinkorna där de nu går i lösdrift.  2016 byggdes en helt ny ungdjursladugård på ca 1 000m² och under 2017-2018 pågår byggnation av torkanläggning för spannmål.

Gården levererar all mjölk till Skånemejerier som hämtas varannan dag. På Öjeby arbetar ca 10 personer.

Kontakt

info@baltazaragro.se

VD
Växtodling
Magnus Sundström
magnus@baltazaragro.se
0703 97 71 44

Mjölkproduktion
Tilda Sundström
tilda@baltazaragro.se
013 80 295

Entreprenad
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
013 80 294

Ekonomi
Ulla Sundström
ulla@baltazaragro.se

adress

Öjeby gård
Postadress
Baltazar Agro AB
Öjeby 1
585 62 Linghem

Leveransadress Öjeby,
Östergötland
Öjeby 1
58562 Linghem