Baltazar Agro

Vi är ett familjeföretag som bedriver lantbruk med mjölkproduktion och entreprenad inom yttre fastighetsskötsel, markanläggning och vägskötselentreprenad.

ÖJEBY GÅRD

Vi driver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion på Öjeby gård i Linköping. Vi brukar ca 860 ha med vall och spannmål…

Vi erbjuder tjänster inom yttre fastighetsskötsel och vägunderhåll för kommuner, föreningar och företag i Östergötland

Yttre fastighetsskötsel

En trivsam utemiljö ger tryggare boende och minimerar förstörelse

Vår ambition är utföra arbetet med hög kvalité på ett kostnadseffektivt sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan.
Med lyhörd kunnig personal hjälper vi våra kunder identifiera behov och möjligheter för att nå upp till vår målsättning om 100% nöjda kunder.

Trädgårdsskötsel

Vi skräddarsyr skötselplan efter era specifika önskemål och våra erfarenheter där följande moment ofta ingår:

 • Tillsyn och städning
 • Gräsklippning och trimning
 • Ogräsrensning och kantskärning
 • Häckklippning
 • Lekplatstillsyn och årlig besiktning
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Felavhjälpande underhåll

Markanläggning

Vi erbjuder anläggning av utemiljöer där stort värde läggs i att miljön ska fungera med sin omgivning och fylla funktion under årets alla årstider. Vi erbjuder att utifrån kundens önskemål planerar, projektera och anlägga vi trädgårdar och utemiljöer.

 • Gräsytor och planteringar
 • Plattläggningar och asfalteringar
 • Lekplatser
 • Konstgräsytor
 • Schaktning, dränering och vattenavledning.

Lekplatsbesiktning

Vi utför lekplatsbesiktningar. Fastighetsägare som till exempel kommunen, bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar, ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls. Oavsett ålder på utrustningen har fastighetsägaren ett ansvar att tillse att utrustningen är säker.

För fastighetsägare har Boverket föreskrivit följande kontroller och besiktningar:

 • Rutinmässig visuell kontroll, beroende på slitage och användning som kan göras av fastighetsägaren själv.
 • Månadsvis eller kvartalsvis funktionskontroll av stabilitet och slitage som också kan göras av fastighetsägaren.
 • Årlig säkerhetsbesiktning mot relevanta krav i aktuella standarder av en person med erforderlig kompetens

Vi erbjuder:

 • Baltazar har besiktningsmän med utbildning, erfarenhet och kompetens att besikta enligt gällande lagar och standarder som styr lekplatsers och lekredskapens utformning.
 • Utöver årliga säkerhetsbesiktningen erbjuder vi att utföra kontinuerliga funktionskontroller och vid behov frekvent visuell kontroll av er lekplats.

Drift- och underhållsplan för att er lekplats och era lekredskap ska vara välskött och säker med upprätthållen form och funktion.

Kontakt
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
0702 91 79 94

Vägunderhåll

Att underhålla och sköta vägen är avgörande för livslängden på både vägen och på trafikanterna

Vi erbjuder underhållet som behövs för att hålla vägen i god funktion.
Utöver kommunala och statliga vägar sköter vi vägunderhållet åt föreningar och fastighetsbolag.

 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Sandupptagning samt sopning med vals
 • Vägkantslåtter / buskröjning
 • Underhåll och renovering av grusvägar
 • Underhållsgrusning, dammbindning,  byte vägtrummor, vägsladdning, dikesrensning mm

Kontakt
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
0702 91 79 94

Transporter

Vi erbjuder även lastbilstransporter

Våra lastbilar används både i vår egen entreprenadverksamhet och även för att effektivisera transporter inom lantbruket.
Däremellan finns de tillgängliga för både kortare och längre uppdrag med rutinerade chaufförer.

Fordon

 • Scania R560, Euro 5 – lastvikt 17 720kg
 • MAN TGX 26, Euro 6 – lastvikt 16 265kg

Släp och flak

 • Maskinsläp Briab 15,3*2,6m – lastvikt 23 260kg
 • Flakväxlarvagn Närko 15,3*2,55m – lastvikt 31 480kg
 • Maskinflak 6m
 • 3 st lättviktsflak 22m³ (Tillbehör: påbygg. till 40m³, rullkapell för spannmålstransporter)
 • 2 st schaktflak 8m³
 • 9 st container 40m³
 • 10m³ rostfritt vattentunna på växlarram (Tillbehör: pump och slang för vattning av växter, spridarspegel för blötläggning,

Kontakt
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
0702 91 79 94

Kontakt

info@baltazaragro.se

VD
Växtodling
Magnus Sundström
magnus@baltazaragro.se
0703 97 71 44

Mjölkproduktion
Tilda Sundström
tilda@baltazaragro.se
013 80 295

Entreprenad
Martin Sundström
martin@baltazaragro.se
013 80 294

Ekonomi
Ulla Sundström
ulla@baltazaragro.se

adress

Öjeby gård
Postadress
Baltazar Agro AB
Öjeby 1
585 62 Linghem

Leveransadress Öjeby,
Östergötland
Öjeby 1
58562 Linghem