Baltazar Agro

Baltazar Agro

Vi är ett familjeföretag som bedriver lantbruk med
mjölkproduktion och entreprenad inom yttre fastighetsskötsel,
markanläggning och vägskötsel entreprenad.

Entreprenad

Vi erbjuder tjänster inom yttre fastighetsskötsel och vägunderhåll
för kommuner, föreningar och företag i Östergötland.

Yttre fastighetsskötsel

Vår ambition är utföra arbetet med hög kvalité på ett kostnadseffektivt sätt och med
minsta möjliga miljöpåverkan. Med lyhörd kunnig personal hjälper vi våra kunder identifiera
behov och möjligheter för att nå upp till vår målsättning om 100% nöjda kunder.

Vi hjälper dig med trädgårdsskötsel, markanläggning och lekplatsbesiktningar.
Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för er.

Vägunderhåll

Vi erbjuder underhållet som behövs för att hålla vägen i god funktion.
Utöver kommunala och statliga vägar sköter vi vägunderhållet åt föreningar
och fastighetsbolag.

Det vi erbjuder är: Snöröjning och halkbekämpning,
sandupptagning samt sopning med vals, vägkantslåtter och buskröjning,
underhåll och renovering av grusvägar, underhållsgrusning,
dammbindning, byte av vägtrummor, vägsladdning och dikesrensning.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för er.

Transport

Vår ambition är utföra arbetet med hög kvalité på ett kostnadseffektivt sätt och med
minsta möjliga miljöpåverkan. Med lyhörd kunnig personal hjälper vi våra kunder identifiera
behov och möjligheter för att nå upp till vår målsättning om 100% nöjda kunder.

Vi hjälper dig med trädgårdsskötsel, markanläggning och lekplatsbesiktningar.
Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för er.

Lediga tjänster

Verksamheten är indelad i tre huvudområden:
Mjölkproduktion, växtodling och entreprenadverksamhet. Vi är i ständig utveckling och tar
gärna emot intresseanmälningar även om er tjänst inte är annonserad.

Trädgårdskötsel

Plantskolearbetare / Trädgårdsarbetare
Säsongsanställning
Ansök senast: 2024-03-15

Spontanansökan

Ladda upp ditt CV och Personligt brev .PDF eller .ZIP max. 10MB

Vår gård

Vi driver ekologiskt lantbruk med mjölkproduktion på Öjeby gård strax utanför Linköping. Vi brukar cirka 900 ha med vall och spannmål och på gården bor ca 400 kor samt 300 ungdjur.

Gården har haft mjölkproduktion under många generationer och mjölkanläggningen har moderniserats under flera perioder. Senast var 2008 när verksamheten utökades kraftigt och nytt kostall och mjölkstall installerades. Här mjölkas det nu två gånger per dag i mjölkgrop, med en så kallad dubbel tolva i fiskben. I samband byggdes även fler plansilofack och en
foderlada med mixerkök och kapacitet för den nya besättningen.

Baltazar har efter tillträde 2014 fortsatt utveckla Öjeby för att verksamheten ska bli mer effektiv, minska arbetsbelastning, få ännu bättre djurhälsa och främja den växtodling som nu bedrivs i större skala än tidigare.

Stora strukturella förändringar skedde omgående då gården 2014 hade haft betungande ekonomiska och organisatoriska problem. Flera åtgärder var akuta att påbörja omgående för att få en bättre drift. Därför uppfördes bland annat (2015) ny gödsellagun för att kunna lagra gödsel till dess att den bäst gör nytta på åkern. Samma år gjordes en ombyggnation på ladugården för sinkorna där de nu går i lösdrift. 2016 byggdes en helt ny ungdjursladugård på ca 1 000m², vilket gjorde att vi själva kunde hantera hela djurkedjan från kalv till blivande mjölkko. Under 2017-2018 anlades även en ny torkanläggning för spannmål på Öjeby. Under 2021 planerar vi för att uppföra en biogasanläggning för att bli självförsörjande på el och få en bättre ekologisk gödsel. Vi kommer på så vis minska vårt metanutsläpp och arbeta ännu mer utifrån ett kretsloppstänk.

Gården levererar all mjölk till Skånemejerier som hämtar varannan dag.

Om oss

Vi är ett familjeföretag som bedriver lantbruk med mjölkproduktion och entreprenad inom yttre fastighetsskötsel, markanläggning och vägskötsel entreprenad.

Vår historia

Vi är ett familjeföretag som bedriver lantbruk med mjölkproduktion och entreprenad inom yttre fastighetsskötsel, markanläggning och vägskötsel entreprenad. Baltazar har starka band genom flera generationer till våra verksamhetsgrenar och vi drivs av utmaningar i en föränderlig bransch som ständigt utvecklas. Vi ser med förväntan fram emot nya möjligheter som framtiden bär med sig.

Vi är ett företag som expanderat kraftigt sedan start 2012. Vi har gått från 2 till ca 30 anställda
och en omsättning närmare 50 Mkr.

2012
Baltazar Agro grundades av Magnus och Tilda Sundström 2012 med verksamhet inom växtodling och fastighetsentreprenad.
2014
Stor utväxling när Baltazar förvärvar och tar över lantbruksdriften på Öjeby gård. Omsättning ca 6 Mkr och 4 anställda.
2016
Entreprenadverksamheten har succesivt utvecklats men tar nu ytterligare steg när flera större uppdragskontrakt tecknas. Ombyggnation på Öjeby där ekonomibyggnader anpassas till modernare drift och nytt djurstall uppförs. Omsättning ca 33 Mkr och 20 anställda.
2018
Vi etablerar verksamhet norröver på Näsgården strax utanför Örnsköldsvik. I övertagandet grundas dotterbolaget Baltazar Agro North AB som driver gårdens verksamhet. Ombyggnationer och renoveringar av mjölkutrustning påbörjas omgående.
2020
Konverterar spannmålstorken på Öjeby med pelletsbrännare för att minska förbrukning av diesel. Startar förprojektering av biogasanläggning till Öjeby för att bli självförsörjande på förnybar el.
Martin, Tilda och Magnus

Kontakta oss

Har du några funderingar om vad vi kan göra för er eller om ni har
något och fråga, här hittar du våra kontaktuppgifter.

Växtodling

Mjölkproduktion

Entreprenad

Ekonomi